Contact us now
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Grocery
Pastas, cereals, flour, starch
More...
Сhips & snacks
Potato chips, sunflower seeds, nuts
More...
Cosmetics
Hair-dyes, shampoos, liquid soap, bath salts, cosmetic clay
More...
Meat & fish
Sausage products, sausage rolls, knockwursts, half-finished meat
More...
Tea & coffee
Tea, coffee beans, ground coffee, instant coffee
More...
menu
Прес-центр
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Публічна безвідклична вимога
Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрпластик» від 26.04.2019
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" від 26 квітня 2019 року
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 2018
Інформація Про припинення та обрання членів Правління ПАТ «Укрпластик» від 26.04.2019 року
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Укрпластик» станом на 22.04.2019 року
Повідомлення акціонера про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». (Кваліфікований електронний підпис)
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик» 26 квітня 2019 року
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" 27 квітня 2018 року.
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" 26 квітня 2018 року.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 2017
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик» 26 квітня 2018 року
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" 15 травня 2017 року.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 2016
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" 28 квітня 2017 року.
Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Укрпластик" 27 квітня 2016 року
Особлива інформація ПАТ "Укрпластик" 14 березня 2017 року. Стр. 1, Стр. 2